Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw dziękuje za współpracę w roku 2020

Informujemy, że Stowarzyszenie otrzymało od Ministra Adama Abramowicza – Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw podziękowania za współpracę w roku 2020. Stowarzyszenie jest Członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MSP.

W załączeniu otrzymane pismo.

Pragniemy przy tej okazji podziękować tym Członkom Stowarzyszenia, którzy brali aktywny udział w pracach tej ważnej organizacji.