Rzecznik MŚP przedstawia uwagi do projektu ustawy „Mały ZUS+”

Przesyłamy kolejną informację z prac Rady Przedsiębiorców przez Rzeczniku MSP. W pracach tej Rady bierze udział również i nasze Stowarzyszenie. Zachęcamy do zapoznania się z tą informacją. W sytuacji pytań proszę o bezpośredni kontakt do Członka naszego Stowarzyszenia – Pana Damiana Lewczuka; mail: d.lewczuk@seim-tsz.pl

Zarząd Stowarzyszenia

Propozycje  Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w sprawie projektu Mały ZUS+ oraz pismo do dra Marka Niedużaka, Podsekretarza Stanu w MPiT, ws. uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.