I Ogólnopolska Konferencja z cyklu Prawo dla przedsiębiorców

Serdecznie zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu Prawo dla przedsiębiorców pt. Kontrola MŚP a zasada zaufania państwa do przedsiębiorcy, która odbędzie się dnia 3 grudnia 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.

Konferencja stanowi wspólne przedsięwzięcie Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu oraz Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Mamy nadzieję, że połączenie potencjału naukowego oraz praktycznych doświadczeń Rzecznika MŚP, stworzy unikatowe wydarzenie, które na stałe wpisze się w dyskurs dotyczący szeroko rozumianej przedsiębiorczości oraz prawa gospodarczego. Celem organizowanego wydarzenia, jest nie tylko umożliwienie wymiany poglądów w gronie naukowców, ale także wśród przedstawicieli organów administracji publicznej, osób wykonujących zawody prawnicze, w tym radców prawnych, adwokatów, sędziów sądów administracyjnych oraz przedsiębiorców.

Proponowana przez nas debata skupiać się będzie zarówno na zagadnieniach systemowych, jak i określonych sferach kontroli, które są szczególnie istotne dla MŚP, tj. kontroli podatkowej, kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz kontroli związanej z udzielaniem pomocy publicznej, w tym z rozliczaniem środków unijnych.

Mamy nadzieję, że proponowana przez nas inicjatywa spotka się z Państwa zainteresowaniem. W związku z powyższym zachęcamy Państwa zarówno do czynnego, jak i biernego udziału w naszym przedsięwzięciu.

Z poważaniem,
Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców