Najbliższe posiedzenia Zespołów Roboczych

Zespołu Roboczego ds. Podatków i danin quasi-podatkowych, 20 listopada 2019 r., posiedzenie poświęcone wpisom grzywien do rejestru karnego

Zespołu Roboczego ds. Zamówień Publicznych, 21 listopada 2019 r., kontynuacja posiedzenia z 30.10.2019 r.

Zespołu Roboczego ds. e-dokumentów składanych przez przedsiębiorców, 25 listopada 2019 r., posiedzenie poświęcone systemowi elektronicznej sprawozdawczości finansowej

Zespołu Roboczego ds. Opłat za korzystanie z praw autorskich oraz wynagrodzeń nadawców programów audiowizualnych, 27 listopada 2019 r., kontynuacja posiedzenia z dnia 31.10.2019 r.

Zespołu Roboczego ds. Ubezpieczeń Społecznych, 27 listopada 2019 r., kontynuacja posiedzenia z dnia 24.10.2019 r.

Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami, 28 listopada 2019 r., kontynuacja posiedzenia z dnia 28.10.2019 r.

Zespołu Roboczego ds. Transportu, 4 grudnia 2019 r., posiedzenie poświęcone Funduszowi Niskoemisyjnego Transportu i opłatom za badania techniczne na stacjach kontroli pojazdów

Zespołu Roboczego ds. Konkurencji, 5 grudnia 2019 r., posiedzenie poświęcone projektowi nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Zespołu Roboczego ds. Kształcenia Zawodowego, 11 grudnia 2019 r., posiedzenie poświęcone radom szkół średnich oraz radom rynku pracy

Transmisja na żywo odbędzie się na profilu na Facebooku Biura Rzecznika MŚP.