Raport NIK dotyczący stanu i barier rozwoju transportu intermodalnego

W załączniku prezentujemy krytyczny RAPORT NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI, dotyczący stanu i barier rozwoju transportu intermodalnego w Polsce. Zachęcamy do zapoznania się z tym RAPORTEM.

Raport BARIERY ROZWOJU TRANSPORTU INTERMODALNEGO