Potrzebna nowelizacja Wytycznych Prezesa UTK do sporządzania Regulaminów Bocznic Kolejowych

Stowarzyszenie przesłało do Prezesa UTK pismo w sprawie potrzeby nowelizacji Wytycznych Prezesa UTK do sporządzania Regulaminów Bocznic Kolejowych. Zachęcamy do zapoznania się z tym profesjonalnie i szeroko uzasadnionym wnioskiem, przygotowanym przez Członka Stowarzyszenia – Pana Józefa Szczepańskiego.

W załączeniu treść pisma.