Projekt rozporządzenia MI w sprawie interoperacyjności – konsultacje publiczne

Informujemy, że otrzymaliśmy do konsultacji projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie interoperacyjności,

Poniżej treść maila z Ministerstwa Infrastruktury oraz dokumenty skierowane do konsultacji.

Biuro Stowarzyszenia

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny”, został zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie interoperacyjności. Przedmiotowy projekt został również załączony do niniejszego maila.

Stosownie do postanowień § 36 i § 40 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), proszę o zajęcie stanowiska odnośnie udostępnionego projektu w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, w wersji elektronicznej na adres: maciej.sofinski@mi.gov.pl.

Pismo – konsultacje publiczne

Projekt – uzgodnienia

Projekt_zał 1 – uzgodnienia

Projekt_zał 2 – uzgodnienia

Uzasadnienie – uzgodnienia

OSR – Uzgodnienia