Wypowiedź Jarosława Rokity Prezesa Zarządu ROGUM KABLE

W ramach DEBATY na temat STANU I POTRZEB ROZWOJOWYCH KOLEI W POLSCE prezentujemy  wypowiedź Pana Jarosława Rokity – Prezesa Zarządu spółki ROGUM KABLE Sp. z o.o. Wypowiedź dotyczy zagadnienia warunków jakie powinny być spełnione aby w kooperacji z koleją i z czołowymi producentami taboru szynowego mogły się rozwijać podwykonawcy, w szczególności polskie firmy rodzinne. Bardzo ważna kwestia. Polska inwestuje w kolej ogromne środki. W efekcie należy dążyć do umocnienia rodzimego przemysłu, a tak często nie jest.

Zachęcamy do zapoznania się z tą wypowiedzią.

Zarząd Stowarzyszenia