Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców  prosi o nadsyłanie uwag, komentarzy i wniosków do projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” w terminie do dnia 25 września br.

Dokumentacja dostępna jest tutaj.

Wg Projektodawcy projekt będzie miał pozytywny wpływ na działalność MSP ze względu na zmiany szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej, które są korzystne dla wnioskodawców „Inwestycji w gospodarstwach położonych na obszarach „Natura 2000”.