Wniosek Stowarzyszenia do Prezesa UTK ws. Regulaminu Bocznic Kolejowych

Stowarzyszenie złożyło wniosek do Prezesa UTK o określenie terminu, w jakim powinny być uzgadniane Regulaminy Bocznic Kolejowych przez zarządców infrastruktury .

Zachęcamy do zapoznania się z treścią załączonego wniosku.