KRAJOWY PROGRAM ODBUDOWY

Możecie się Państwo zapoznać z ostatnią wersją KRAJOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY, który Rząd Polski przedłożył do akceptacji przez Komisję Europejską, a następnie przez Radę Europejską. Dołączamy również zestawienie najważniejszych zmian w KPO, wprowadzonych, w następstwie przeprowadzonych konsultacji społecznych. Niektóre z nich są korzystne dla kolei.

Jak wynika z publicznych zapowiedzi w dniu 2 czerwca ma przyjechać do Polski Przewodnicząca Komisji Europejskiej aby ostatecznie uzgodnić z Polskim Rządem, tzw kamienie milowe, których wypełnienie warunkować będzie możliwość korzystania ze środków KPO, zarówno tych o charakterze bezzwrotnych grantów jak i nisko oprocentowanych kredytów. Treści dokumentu precyzującego kamienie milowe jeszcze nie jest znany.

Z pewnością warto się zapoznać z załączonymi dokumentami. Będą one istotnie kształtować rzeczywistość gospodarczą w najbliższych latach. Dobre i w dobrym tempie wykorzystywanie środków unijnych z KPO powinno być silnym impulsem rozwojowym i dla kolei.

Józef Marek Kowalczyk
Prezes Stowarzyszenia

KPO – projekt przesłany do Komisji Europejskiej

KPO – najważniejsze zmiany