Jakub Styczeń o zastosowaniu wodoru na kolei

W ramach rozpoczętej dyskusji na temat zastosowania wodoru na kolei publikujemy ciekawą wypowiedź Pana Jakuba Stycznia – Prezesa spółki EUROTERMINAL SŁAWKÓW Sp. z o.o – Członka naszego Stowarzyszenia.

Zachęcamy do zapoznania z tą wypowiedzią.

Józef Marek Kowalczyk
Prezes Stowarzyszenia

 

Szanowni Państwo,

W związku z dyskusją na temat wykorzystania wodoru na kolei chciałbym zwrócić uwagę, iż temat ten nie powinien być rozpatrywany jedynie jako możliwość wykorzystania wodoru na kolei ( w systemach napędu pojazdów trakcyjnych) a raczej jako nieuchronną konieczność tego wdrożenia. Jestem przekonany, iż jesteśmy świadkami zmierzchu lokomotyw o napędzie spalinowym.

W perspektywie najbliższych  kilkunastu lat ( a definitywnie do roku 2050 )pojazdy trakcyjne o napędzie spalinowym będziemy mogli obserwować jedynie w muzeach techniki. 

 1. Strategiczne znaczenie gospodarki wodorowej zarówno w UE jak i w Polsce w perspektywach do roku 2030 – 2040 a także 2050 – podkreślone zostało oficjalnymi dokumentami:
 2. Strategia wodorowa na rzecz Europy Neutralnej Klimatycznie ( Europejska Strategia wodorowa).
 3. Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 – z perspektywą do 2040 ( uchwała Rady Ministrów z 2021).
 4. Polityka Energetyczna Polski do roku 2040
 5. Polska zajmuje trzecie miejsce w Europie pod względem produkcji wodoru ( ok. 1 mln ton rocznie).
 6. Najwięksi producenci w Polsce :
 7. Grupa Azoty SA
 8. Koksownie ( Zdzieszowice, Przyjaźń)
 9. PKN Orlen SA
 10. Lotos
 11. Wszyscy polscy producenci produkują tzw. „szary” wodór ( czyli wodór powstały w wyniku reformingu metanu lub gazyfikacji węgla) a więc zostawiający bardzo duży ślad węglowy. Zgodnie z dokumentami pokazanymi w pkt 1 producenci w Polsce będą zmuszeni zmienić technologię na produkcję w oparciu o „zielony wodór”.
 12. Polska Strategia wodorowa przyjmuje wdrażane już w Europie modele biznesowe zakładające funkcjonowanie Klastrów Wodorowych skupiających się na  realizacji wielkoskalowych projektów – czyli zintegrowanych  projektów w całym łańcuchu wartości (wodorowe  łańcuchy logistyczne) obejmujące następujące elementy:
 • produkcja energii w oparciu o OZE
 • produkcja zielonego H2 i zielonego amoniaku oraz zielonego metanolu 
 • transport H2,  
 • magazyny energii,
 • dystrybucja,
 • odbiorcy końcowi. 

 Biorąc powyższe pod uwagę tematy, które proponuję pod rozwagę powinny koncentrować się na tematyce zielonego  wodoru i  obejmować elementy związane z logistyką ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. Środki  transportu  – dostępne i planowane technologie napędu pojazdów trakcyjnych.
 2. Technologie magazynowania i transportu wodoru, 
 3. Dystrybucja ( stacje tankowania wodoru).

Z poważaniem,
Jakub Styczeń