Koleje na biznesowym zakręcie

W ramach DEBATY O KONKURENCYJNOŚCI I ROZWOJU KOLEI W POLSCE, W PERSPEKTYWIE 2030 ROKU, prezentujemy bardzo ciekawy referat Pana Zbigniewa Szafrańskiego – byłego Prezesa Zarządu PKP PLK S.A.  W referacie autor podniósł wiele ważnych kwestii dotyczących najogólniej rzecz biorąc efektywności funkcjonowania kolei. Od kilku lat mamy do czynienia z dużymi nakładami na infrastrukturę kolejową. Jednakże w ślad za tymi ogromnymi wydatkami nie obserwuje się oczekiwanego wzrostu przewozów koleją. Autor, znający  funkcjonowanie kolei „od podszewki” celnie wskazuje  przyczyny takiego stanu.

Zachęcamy do zapoznania się z tym referatem.

Zachęcamy również do podjęcia tych ważnych zagadnień przez kolejnych uczestników DEBATY.

Zarząd Stowarzyszenia