Waloryzacja cen w kontraktach według Prokuratorii Generalnej

Jednym z istotnych zagadnień, jakie będą występować w okresie do 2030 roku jest inflacja i wynikające z niej komplikacje dla już zawartych i planowanych do zawarcia kontraktów, szczególnie inwestycyjnych, które z natury mają dłuższe okresy realizacji. Ten temat będzie się przewijał w wielu referatach w ramach prowadzonej DEBATY.

W tej ważnej kwestii już w roku ubiegłym zajęła stanowisko Prokuratoria Generalna. Ponieważ nie jest ono znane wszystkim Członkom Stowarzyszenia to załączamy go do wykorzystania przez uczestników DEBATY.

Biuro Stowarzyszenia