Kolej dużych prędkości i liberalizacja – szansa na rewolucję na kolei

W ramach pisemnej debaty O KONKURENCYJNOŚCI I ROZWOJU KOLEI W POLSCE, W PERSPEKTYWIE 2030 ROKU, prezentujemy interesujący referat przygotowany przez Pana Mikołaja Wild – Prezesa Zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o.

Pan Mikołaj Wild – współtwórca największego projektu infrastrukturalnego – integrującego infrastrukturę lotniczą, kolejową i drogową, czyli CPK, zarządzający profesjonalnie spółką CPK sp. z o.o, przedstawia ciekawe poglądy na temat rozwoju w Polsce Kolei Dużych Prędkości, w perspektywie nieuniknionej liberalizacji rynku kolejowych przewozów pasażerskich.

Zachęcamy do zapoznania się z tym ciekawym opracowaniem.

Zarząd Stowarzyszenia