J.M. Kowalczyk: działania Prezesa UTK jednymi z najważniejszych wydarzeń 2017 r.

– Kończący się rok 2017 był dobry dla kolei. Wzrosły przewozy pasażerskie i po raz pierwszy od kilku lat zwiększyły się przewozy ładunków. Rosną również inwestycje na kolei – podsumowuje Józef Marek Kowalczyk, prezes Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego.

zały się podjęte inicjatywy edukacyjne, w sytuacji kiedy implementowane są regulacje z dyrektywy PE i Rady 2012/34/UE w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego, a następnie z dyrektyw z tzw. IV Pakietu Kolejowego.

Ważnym i godnym odnotowania jest również fakt wyraźnego opowiedzenia się UTK po stronie racji rynku przewoźników kolejowych w sprawie ich zdecydowanie słabszej pozycji konkurencyjnej wobec transportu samochodowego. Taka postawa wcześniej czy później przyniesie efekty.

Szkoda, że UTK, z uwagi na zbyt niski poziom wynagrodzeń, musi borykać się z problemami kadrowymi. Potrzebna jest w tym względzie pilna interwencja Państwa. Niezbędna znajomość złożonych zagadnień technicznych oraz głębokich zmian regulacyjnych, wynikających z nowych aktów prawa unijnego wymagają zatrudniania wysokiej klasy specjalistów, którzy muszą być zdecydowanie lepiej wynagradzani.

Życzę Prezesowi UTK aby kontynuował podjęte dzieło przebudowy urzędu. Rynek już widzi i pozytywnie ocenia efekty podejmowanych działań.