Podsumowanie konferencji PROGRAM ROZWOJU TRANSPORTU INTERMODALNEGO

W dniu 13 grudnia 2017, w siedzibie PKP S.A w Warszawie, odbyła się Konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego, we współpracy z PKP S.A, dotycząca problematyki transportu intermodalnego.

Inicjatorami Konferencji byli: Prezes Stowarzyszenia  – Józef Marek Kowalczyk oraz Członek Zarządu PKP S.A – dr Mirosław Antonowicz, któremu w imieniu Stowarzyszenia pragniemy podziękować za to ważne i udane przedsięwzięcie.

Konferencja zatytułowana PROGRAM ROZWOJU TRANSPORTU INTERMODALNEGO cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem środowiska kolejowego. Przybyło na nią ponad 120 osób, w tym  wielu prezesów i dyrektorów przewoźników kolejowych, terminal intermodalnych, przedstawicieli środowisk naukowych, dostawców taboru kolejowego i sprzętu dla transportu intermodalnego. Wśród uczestników Konferencji było wielu członków naszego Stowarzyszenia.

Konferencja uzyskała patronaty: Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Prezesa Urzędu Transportu Intermodalnego oraz Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych..

Konferencję otworzyli: Pan Krzysztof Mamiński – Prezes Zarządu PKP S.A oraz Pan Józef Marek Kowalczyk – Prezes Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Intermodalnego.

Gośćmi Honorowymi Konferencji byli, miedzy innymi: Prezes UTK – Pan Ignacy Góra, Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP S.A – prof. zw. dr hab. Mirosław Chaberek, Radca Generalny Ministra Rozwoju – Piotr Stomma.

W trakcie Konferencji wygłoszono, w formie prezentacji, szereg ciekawych referatów. Prezentacje te są zamieszczone na stronie naszego Stowarzyszenia.

Na wysokim poziomie merytorycznym przebiegały dyskusje w dwóch panelach tematycznych. Moderatorzy i uczestnicy tych paneli wzbudzili swoimi wypowiedziami duże zainteresowanie wśród uczestników Konferencji, wielokrotnie przekraczając założone ramy czasowe dla tych dyskusji.

Sprawne przeprowadzenie Konferencji zawdzięczamy Panu dr Adamowi Wielądkowi, byłemu Ministrowi Transportu; Wiceprezesowi naszego Stowarzyszenia.

Na zakończenie tej pierwszej, syntetycznej informacji, należy podkreślić wielki wkład i dobre przygotowanie Konferencji ze strony PKP S.A.  Szczególne słowa podziękowania należą się Panu Henrykowi Zielaskiewiczowi – Dyrektorowi Biura Analiz Nieruchomości i Projektów Logistycznych, który współpracował nad zapewnieniem wysokiego poziomu merytorycznego Konferencji, co się w pełni udało.

Słowa podziękowania kieruję również do pozostałych pracowników PKP S.A i członków Stowarzyszenia, którzy zaangażowali się w prace nad właściwym przygotowaniem Konferencji i jej sprawnym przeprowadzeniu

W kolejnych komunikatach będą prezentowane szersze relacje z Konferencji.

Prezentacje prezentowanie na Konferencji

Prezentacja MIB

Prezentacja UTK

Prezentacja PKP S.A.

Prezentacja PKP PLK

Prezentacja CUPT

Prezentacja prof. dr hab. Juliusza Engelhardta