Informacja o Walnym Zebraniu Stowarzyszenia

W dniu 19 czerwca 2019 odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego.

Na spotkaniu:

  1. Zatwierdzono Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia za rok 2018.
  2. Zatwierdzono Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2018.
  3. Zatwierdzono Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2018.
  4. Udzielono Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.
  5. Dokonano podziału zysków Stowarzyszenia za rok 2018, przeznaczając go na zasilenie kapitału zapasowego Stowarzyszenia.

W ocenie Zarządu i Walnego Zebrania Stowarzyszenia rok 2018 był najlepszy w dotychczasowej historii Stowarzyszenia. Stowarzyszenie uzyskało dobre wyniki finansowe. W roku 2018 Zarząd Stowarzyszenia podejmował wiele inicjatyw dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, co zostało pozytywnie ocenione przez Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Aktualnie Stowarzyszenie liczy 117 Członków.