Opinia Stowarzyszenia ws. projektu zmian w ustawie o transporcie kolejowym

Zachęcamy do zapoznania się z treścią załączonej opinii.