EU konsultacje – subsydia zagraniczne na jednolitym rynku

Informujemy, że od Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku ds. MŚP, której członkiem jest nasze  Stowarzyszenie, wpłynęły poniższe informacje i materiały, dotyczące konsultacji w sprawie regulacji w sprawie subsydiów zagranicznych na jednolitym rynku europejskim. Otrzymaliśmy również Białą Księgę, dotyczącą tej problematyki.

Członków Stowarzyszenia zainteresowanych tą problematyką zachęcamy do wzięcia udziału w tych konsultacjach.

Szanowni Państwo,

W związku z projektem Komisji Europejskiej, dotyczącym wyrównywania szans poprzez subsydia zagraniczne, prosimy o przesyłanie opinii w szczególności w następującym zakresie:

1. Czy istnieje konieczność nowej regulacji dla zahamowania zniekształceń wspólnego rynku wynikających z zagranicznych subsydiów. Należy wskazać zarówno przykłady, jak i warunki ogólne legislacji. Co do zasady legislacja unijna nie brała dotychczas pod uwagę tego subsydiów zagranicznych. Proszę o wskazanie przykładów tego typu subsydiów oraz wpływu na Państwa biznes.
2. Czy zawarte w dokumencie (w załączniku) propozycje regulacji są właściwe?
3. Czy procedura zgłoszeniowa zagranicznych subsydiów jest właściwa?

Ewentualne uwagi, komentarze i wnioski można nadsyłać do 04 września br. (piątek).

Z poważaniem
Anna Para
Starszy Sekretarz w Zespole ds. obsługi Rady Przedsiębiorców
e-mail: : rada.przedsiebiorcow@rzecznikmsp.gov.pl
tel. 12 351 02 95 
Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców 
Oddział Terenowy w Krakowie
ul. Kanonicza 11 | 31-001 Kraków
www.rzecznikmsp.gov.pl

Biała Księga w sprawie wyrównywania szans w zakresie dotacji zagranicznych