Digitalizacja w transporcie rozwój usług managed services szansą dla kolei

Prezentujemy wypowiedź Pana Piotra Siarkiewicza, Dyrektora Oddziału w firmie Avenga, która jest światowym liderem w obszarze IT i transformacji cyfrowej. Firma specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań z zakresu IT – od doradztwa strategicznego, projektowania rozwiązań teleinformatycznych, po tworzenie, rozwój i utrzymanie oprogramowania. Ponad 2500 profesjonalistów pracuje dla Avenga w ramach struktury 19 lokalizacji w Europie, Azji i USA. W Polsce biura firmy znajdują się m.in. we Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Warszawie i Gdańsku.

Czy digitalizacja w branży transportowej musi być kosztowna
Jak wskazują analitycy sektora TSL w Santander Bank Polska, postęp i inwestycje w technologię będą kluczowe dla utrzymania konkurencyjności polskich firm z branży transportowej. Dotychczasowy wzrost kosztów przy jednoczesnym spadku marż sprawiają, że to właśnie digitalizacja i cyfrowe technologie mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności branży i przyszłego obniżenia kosztów.

Twórcy analizy „Transport przyszłości. Raport o perspektywach rozwoju transportu drogowego w latach 2020-2030” przygotowanej przez PwC na zlecenie Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” określili cztery wymiary digitalizacji w transporcie. Jako punkt wyjścia przyjmują podstawową digitalizację, która obejmuje: informatyzację procesów wewnętrznych w firmach, automatyzację obsługi administracyjnej oraz optymalizację sieci transportowych przy wykorzystaniu rozwiązań do modelowania geograficznego sieci

Samodzielne inwestycje w rozwój technologiczny, zwłaszcza w wykwalifikowaną kadrę, są jednak kosztowne. Świadczą o tym wyniki raportu „CEO Survey 2018”, w którym 58% przedstawicieli spółek transportowych i logistycznych postrzega znalezienie pracownika o umiejętnościach niezbędnych do rozwijania technologii cyfrowych jako trudne. Aby uniknąć wykluczenia cyfrowego i w konsekwencji zmniejszenia swojej konkurencyjności na rynku, wiele firm nie tylko z branży transportowej, decyduje się na tzw. managed services, które są niczym innym jak nowocześniejszą wersją klasycznego i dobrze znanego modelu outsourcingu. W podstawowej formie tego rodzaju usługi firma zwraca się do zewnętrznego partnera z prośbą o wykonanie określonego zadania, np. analizy, audytu czy zarządzania informacją.

Czym jest managed services
W ramach managed services firma świadcząca takie usługi w całości przejmuje procesy IT związane z konkretnym aspektem działalności zleceniodawcy. W przypadku Avenga delegujemy dedykowany zespół ludzi do bieżącej pracy w wewnętrznych strukturach biznesu Klienta oraz udostępniamy swoją infrastrukturę, a także narzędzia, dzięki którym możemy realizować wyznaczone zadania. W ten sposób usługodawca staje się niejako kolejną komórką przedsiębiorstwa zlecającego procesy. Przejmuje więc pełną odpowiedzialność za wyznaczony obszar działalności Klienta, a jednocześnie bazuje na swoim kapitale ludzkim.

Wieloaspektowa optymalizacja
Do podstawowych korzyści, wynikających z wykorzystania managed services, zaliczyć można dostęp do szeroko rozumianego know-how oraz optymalizację finansową. W przypadku procesów IT wiedza oraz infrastruktura są kluczowe dla poprawnej realizacji zadań. Nie ogranicza się to tylko do przygotowania i wdrożenia jakiegoś technologicznego rozwiązania, ale obejmuje także jego ciągłe rozwijanie i utrzymywanie 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu. Dzięki temu nasi Klienci mogą skoncentrować się na kluczowych aspektach działalności swojej firmy, co sprzyja rozwojowi prowadzonego przez nich biznesu. Dużym atutem managed services jest także fakt, iż jako firma zewnętrzna patrzymy na procesy w sposób obiektywny oraz „świeżym okiem”. Możemy dzięki temu w bardzo szybki sposób znaleźć niedoskonałości oraz zaproponować odpowiednie zmiany. Kolejnym atutem jest optymalizacja finansowa po stronie zleceniodawcy. Firma nie musi tworzyć dedykowanego działu, czy zatrudniać wykwalifikowanych specjalistów. Zlecenie tych zadań na zewnątrz jest tańsze, prostsze i szybsze oraz gwarantuje, iż będą one zrealizowane na najwyższym poziomie.

Holistyczne spojrzenie
Coraz więcej firm, także w Polsce, przekonuje się do wykorzystania modelu managed services. Jak szacują eksperci MarketsandMarkets, globalny rynek tego typu usług zwiększy się do 2025 roku nawet o 48%, osiągając wartość 329 miliarda dolarów. Czy beneficjentem tego wzrostu będzie transport w tym szczególnie szynowy? Jest to bardzo prawdopodobne, kto zostanie w tyle ten wypadnie z rynku, który już obecnie w transporcie towarów przegrywa z transportem drogowym. Jednocześnie rozwój cyfryzacji w tym sektorze pokrywa się z unijnymi założeniami czego dowodem jest tworzenie wspólnego rynku regulacji poprzez Agencję Kolejową. Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker określił miejsca pracy, wzrost i inwestycje oraz jednolity rynek cyfrowy jako dwa kluczowe priorytety polityki UE. Jednym z jej elementów jest cyfryzacja transportu.