Dziesiątka Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego jest członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP. W ramach prac tej Rady wypracowana została lista 10 postulatów, które Rzecznik – Minister Adam Abramowicz przedłoży do Premiera Rządu Mateusza Morawieckiego.

Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem.