Zasada właściwego wykorzystania posiadanych zasobów poprzez szeroko pojętą modernizację i optymalizację procesu eksploatacji

Prezentujemy kolejne ciekawe opracowanie dotyczące problematyki celowości i efektywności procesów modernizacji taboru kolejowego. Pan Eugeniusz Magryta – Dyrektor Wydziału Utrzymania w PKP LHS Sp. z o.o, w sposób profesjonalny przedstawia uzasadnione projekty modernizacji taboru, eksploatowanego przez PKP LHS Sp. z o.o, łącząc zagadnienia modernizacji taboru z potrzebą optymalizacji procesów ich eksploatacji.

Zachęcamy do zapoznania się z tym merytorycznym materiałem.

Józef Marek Kowalczyk
Prezes Stowarzyszenia