Celowość i efektywność modernizacji taboru kolejowego oraz główne warunki realizacji zadań modernizacyjnych

Prezentujemy kolejne, wysoce merytoryczne opracowanie na temat celowości i efektywności modernizacji taboru kolejowego, przygotowane przez Pana Zbigniewa Ciemnego – Prezesa Zarządu spółki PKP INTERCITY REMTRAK Sp. z o.o.

Prezes Zbigniew Ciemny celnie stwierdził w podsumowaniu swojego ciekawego materiału, że modernizacje taboru kolejowego są KOŁEM RATUNKOWYM dla przewoźników kolejowych. Opracowanie Prezesa Zbigniewa Ciemnego nawiązuje do pierwszego materiału z tej debaty, przygotowanego przez Prezesa Marcina Trzaskę, który zainicjował tą debatę.

Przy okazji publikacji opracowania Prezesa Zbigniewa Ciemnego należy podkreślić że kieruję on spółką REMTRAK z dużymi sukcesami, tak w wymiarze działalności operacyjnej, jak i rozwoju spółki. Pragnę dodać, że mam z tego powodu szczególne powody do satysfakcji , gdyż spółka REMTRAK Sp. z o.o była pierwszą spółką jaką założyłem w PKP S.A.

Prezes Stowarzyszenia
Józef Marek Kowalczyk

Zachęcamy do zapoznania się z całym materiałem.