Prezentacja MI dotycząca nowej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do roku 2030

Ministerstwo Infrastruktury prowadzi proces konsultacji nowej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do roku 2030. W załączeniu prezentacja, którą Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło na Konferencji konsultacyjnej w dniu 21.11.2018.

Zachęcamy do zapoznania się z tą prezentacją.