Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO 2017

Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego brało aktywny udział w pracach Rady Programowej TRAKO 2017. To największe i najbardziej prestiżowe w Polsce oraz drugie w Europie spotkanie branży transportu szynowego. Targi odbywają się w cyklu dwuletnim.

Program imprezy tworzy Rada Programowa Targów, w skład której wchodzą organizacje branżowe: Izba Gospodarcza Transportu Lądowego (IGTL), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP (SITK RP), Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP), Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Railway Business Forum (RBF) oraz Stowarzyszenia na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego (SIRTS).

Imprezie towarzyszy bogaty program m. in. debaty, konferencje, liczne seminaria i prezentacje firm. TRAKO to także “Świat Małej Kolei”, wydarzenie współorganizowane przez Polski Związek Modelarzy Kolejowych i Miłośników Kolei, uzupełniające program targów o ważny element propagowaniem kolei nie tylko wśród profesjonalistów.

Serdecznie zapraszamy członków Stowarzyszenia do udziału w Targach TRAKO 2017

Zarząd Stowarzyszenia