Konsultacje o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego PKP

Minister Infrastruktury i Budownictwa skierował, między innymi do naszego Stowarzyszenia, projekt zmian w ustawie z dnia 8 września 2000 roku o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego PKP.

Projektowane zmiany dotyczą głównie:
1. Problematyki regulacji stanów prawnych nieruchomości; w związku ze słynnym wyrokiem NSA, kwestionującym prawa PKP do nieruchomości kolejowych.
2. Propozycji ułatwień w prowadzeniu inwestycji kolejowych.

Z przedłożonym projektem zmian można zapoznać się tutaj.

Pismo przewodnie skierowanie do instytucji od Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa