Stowarzyszenie proponuje rozszerzenie zakresu merytorycznego prac Rady Ekspertów

Stowarzyszenie złożyło do Ministra Infrastruktury – Andrzeja Adamczyka pismo dotyczące rozszerzenia zakresu merytorycznego prac Rady Ekspertów, przy Ministrze Infrastruktury, powołanej Zarządzeniem nr 63 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 listopada 2016 roku. Zachęcamy do zapoznania się z tym wystąpieniem.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią pisma.