Kategoria: Stanowiska

Stowarzyszenie chce zniesienia opłat za dostęp do torów w 2021 dla przewoźników ładunków

W ramach rozpoczętej debaty na temat STANU I POTRZEB ROZWOJOWYCH KOLEI W POLSCE, jednym z ważnych obszarów tematycznych jest bardzo trudna – dramatyczna sytuacja w zakresie kolejowych przewozów ładunków. Niewątpliwie dla tego sektora przewozowego niezbędne jest przygotowanie KOMPLEKSOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW TOWAROWYCH. Warunkiem powodzenia działań w tym zakresie jest...

Czytaj więcej ...

Stowarzyszenie wnosi o doprecyzowanie przez Ministerstwo Infrastruktury terminu „inna droga kolejowa”

Przedstawiamy treść wniosku – pisma do Ministra Infrastruktury w sprawie doprecyzowania terminu „INNA DROGA KOLEJOWA”, używanego w ustawie z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym, dla którego to terminu brakuje w tej ustawie definicji. Projekt wystąpienia do Ministra Infrastruktury przygotował Pan Józef Szczepański – Członek naszego Stowarzyszenia, znany...

Czytaj więcej ...