Zaproszenie do konsultacji w sprawie oceny rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN – T

Informujemy Członków Stowarzyszenia, że otrzymaliśmy zaproszenie od Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, w sprawie oceny rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN – T. Konsultacje w tej sprawie organizuje Komisja Europejska. Nasze Stowarzyszenie ma zamiar wziąć udział w tych konsultacjach. W związku z powyższym proszę Członków Stowarzyszenia o zgłaszanie swoich opinii, w terminie do końca czerwca 2019, co pozwoli na wypracowanie stanowiska Stowarzyszenia. Zachęcam do zapoznania się z poniższym mailem i całą sprawą.

Szanowni Państwo,

W dniu 24 kwietnia br. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne dotyczące oceny rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T).

Celem oceny jest analiza postępów wdrażania sieci TEN-T, która odgrywa zasadniczą rolę w zwiększaniu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej między wszystkimi państwami członkowskimi i ich regionami, jak również z terytoriami sąsiadującymi z UE. Konieczność dokonania przeglądu wdrażania sieci TEN-T wynika z art. 54 rozporządzenia UE nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i dotyczy:

    •    zgodności z przepisami rozporządzenia 1315/2013,
    •    postępów we wdrażaniu rozporządzenia 1315/2013,
    •    zmian w przewozach osób i towarów,
    •    zmian w krajowych inwestycjach w infrastrukturę transportową,
    •    potrzeby wprowadzenia zmian w rozporządzeniu 1315/2013.

Wśród istotnych tematów do analizy Komisja Europejska wymienia dokonujące się zmiany w transporcie – globalne przepływy transportowe zmieniają się pod względem wielkości i kierunku, a cały system transportowy przechodzi transformację związaną z cyfryzacją oraz czystą i autonomiczną mobilnością.

Konsultacje mają charakter otwarty i dają szansę wpływu na założenia dalszego rozwoju sieci TEN-T. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przekazywania opinii i wniosków za pomocą formularza znajdującego się pod linkiem:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4706847/public-consultation_pl

Termin na przekazanie opinii upływa w dniu 17 lipca 2019 r.

Ze względu na wieloetapowość procesu przeglądu wdrażania sieci TEN-T oraz przyszłe negocjacje dotyczące zmiany rozporządzenia nr 1315/2013, będziemy wdzięczni za przesłanie do MIiR elektronicznych wersji formularzy z Państwa opiniami na adres: cef@miir.gov.pl. Pozwoli to nam na lepsze zrozumienie Państwa potrzeb i interesów oraz skuteczniejsze zdefiniowanie polskich postulatów w zbliżającej się debacie nad rewizją sieci TEN-T.