Z. Szafrański: trwałość elementów infrastruktury kolejowej vs horyzont czasowy dokumentów planistycznych

Prezentujemy wypowiedź Pana Zbigniewa Szafrańskiego – byłego Prezesa PKP PLK S.A, dotyczącą trwałości poszczególnych elementów infrastruktury kolejowej, w kontekście niezbędnego horyzontu czasowego prognoz wielkości przewozów osób i ładunków, które to prognozy powinny być główną podstawą decyzji inwestycyjnych w obszarze infrastruktury kolejowej.

Zachęcamy do zapoznania się z tym analitycznym materiałem.