Z. Szafrański: planowanie vs postęp techniczny

W ramach Debaty o STANIE I POTRZEBACH ROZWOJOWYCH KOLEI W POLSCE prezentujemy kolejną, interesująca wypowiedź Pana Zbigniewa Szafrańskiego. Tym razem dotyczy ona problematyki dziejącego się na naszych oczach postępu technicznego, który powinien wywierać istotny wpływ na kształt programu inwestycyjnego, jednak nie zawsze tak jest. Zachęcamy innych Członków Stowarzyszenia do podjęcia tej kwestii.

W sumie chodzi przecież o to aby z tych miliardów nakładów inwestycyjnych był jakiś widoczny efekt w postaci wzrostu przewozów koleją. Jeśli tak nie będzie i ponoszone wydatki inwestycyjne nie zapewnią stopy zwrotu to oznaczałoby niewykorzystanie szansy na rozwój kolei.

Prognozy zapotrzebowania na przewozy i postępu technicznego podstawą racjonalnego planowania rozwoju kolei

Zarząd Stowarzyszenia