XXIX Posiedzenie Rady Przedsiębiorców – zmiany w zasadach rozliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne

W dniu 24 listopada 2021 odbędzie się ważne posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP, z udziałem Prezesa ZUS. Posiedzenie odbędzie się w formule wideokonferencji.

Poniżej pełna informacja w tej sprawie.

Zapraszamy do udziału w tym ciekawym wydarzeniu.

Zarząd Stowarzyszenia

Szanowni Państwo,

Zapraszam na XXIX Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP z udziałem Prezes ZUS, którego tematem są:

Zmiany w zasadach rozliczania składek
na ubezpieczenie zdrowotne
wprowadzane od 01.01.2022 r. 

 24.11.2021 r. godz. 11.00

Uchwalony przez Sejm pakiet ustaw nazywany Polskim Ładem ma wejść w życie wraz z początkiem nowego roku kalendarzowego. Aktualnie przepisy oczekują na podpis Prezydenta RP.

Mimo krytycznego podejścia Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz większości środowiska przedsiębiorców do niektórych spośród nowych przepisów, a także do ekspresowego tempa uchwalania tak obszernych zmian podatkowych, Rzecznik, mając na względzie konieczność przygotowania się przedsiębiorców do zmian w prawie, zaprasza na XXIX posiedzenie Rady Przedsiębiorców z udziałem Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie wideokonferencji pt. Zmiany w zasadach rozliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne wprowadzane od 1 stycznia 2022 r.

W trakcie posiedzenia zostaną omówione zarówno zmiany wprowadzane przez Polski Ład, jak i te, wynikające z ustawy o racjonalizacji systemu ubezpieczeń społecznych, wchodzącej w życie również od 1 stycznia 2022 r.

UWAGA!
Ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronwirusa spotkanie przebiegać będzie w formie wideokonferencji za pomocą platformy ZOOM. Aby otrzymać link i hasło dostępowe do spotkania, proszę o zgłoszenie udziału za pomocą formularza rejestracyjnego: FORMULARZ I AGENDA