Wyzwania stojące przed europejską branżą kolejową i kierunki rozwoju Grupy PKP

W ramach DEBATY O KONKURENCYJNOŚCI I ROZWOJU KOLEI W POLSCE prezentujemy referat Pana Krzysztofa Mamińskiego – Prezesa Zarządu PKP S.A i całej Grupy PKP oraz Przewodniczącego Międzynarodowego Związku Kolei – UIC. W ciekawym referacie Prezes Mamiński przybliża realizowane duże przedsięwzięcia inwestycyjne zmieniające kolej, szczególne pasażerską, w tym w tak ważnym obszarze jakim są dworce kolejowe. Przedstawia również główne uwarunkowania jakie stają przed kolejami europejskimi oraz wskazuje strategiczne kierunki rozwoju PKP S.A i całej Grupy PKP. Ten głos, z uwagi na szczególną pozycję PKP i wysoki autorytet Prezesa Krzysztofa Mamińskiego w środowisku kolejowym, ma wysokie znaczenie merytoryczne w ramach prowadzonej przez nas DEBATY.

Zachęcamy do zapoznania się z tym opracowaniem.

Zarząd Stowarzyszenia