Wypowiedź Zbigniewa Konieczka Prezesa Zarządu Newag S.A.

W ramach DEBATY na temat STANU I POTRZEB ROZWOJOWYCH KOLEI W POLSCE prezentujemy interesującą  wypowiedź Pana Zbigniewa Konieczka – Prezesa Zarządu NEWAG S.A. Pan Zbigniew Konieczek omówił  strategiczne kwestie odnoszące się do przyszłości kolei, w ramach europejskiej polityki Nowego Zielonego Ładu. Omówił  przy tym na najważniejsze uwarunkowania, w jakich kolej będzie funkcjonować w najbliższych latach, wskazując jednocześnie na wiele szans dla rozwoju transportu kolejowego, które wynikać będą z nowej polityki europejskiej. Wypowiedź ta jest tym bardziej cenna, że pochodzi od osoby o wielkim doświadczeniu w pracy dla kolei i z ogromnymi sukcesami menedżerskimi. Dzięki solidnej, wieloletniej, organicznej pracy, Pana Zbigniew Konieczek uczynił z firmy NEWAG S.A czołowego producenta taboru kolejowego w Polsce, z dobrymi perspektywami na przyszłość.

Zachęcamy do zapoznania się z tą wypowiedzią.

Zarząd Stowarzyszenia