Wypowiedź Profesora SGH – dr hab. Pawła Lesiaka

W ramach DEBATY na temat STANU I POTRZEB ROZWOJOWYCH KOLEI W POLSCE prezentujemy wypowiedź Profesora SGH – dr hab. Pawła Lesiaka. Pan Paweł Lesiak, jest osobą nie zaangażowaną bezpośrednio w procesy przemian na kolei, na przestrzeni minionych 20 lat. Jego obserwacje i oceny, jako niezależnego obserwatora życia kolejowego i eksperta ekonomicznego wskazują na szereg ważnych kwestii, z zakresu polityki gospodarczej, które powinny być brane pod uwagę w dalszym reformowaniu kolei w Polsce.

Zachęcamy do zapoznania się z tą wypowiedzią.

Zarząd Stowarzyszenia