Wypowiedź prof. dr hab. Juliusza Engelhardta – byłego Podsekretarza Stanu ds Kolei

W ramach DEBATY na temat STANU I POTRZEB ROZWOJOWYCH KOLEI W POLSCE prezentujemy dwa bardzo ciekawe materiały przygotowane przez Prof. dr hab. Juliusza Engelhardta – byłego Podsekretarza Stanu ds Kolei. Pierwszy materiał opisuje proces utworzenia Grupy PKP, w następstwie wdrożenia ustawy z dnia 8 września 2000 roku o PKP. Wówczas w latach 2000 – 2001 nastąpiło przekształcenie PKP w Spółkę Akcyjną – PKP S.A, która z kolei stała się założycielem wszystkich największych spółek kolejowych, przemieszczając do nich swoje aktywa i działalność organizacyjną. Drugi materiał opisuje zaś procesy przekształceń własnościowych, jakie miały miejsce w Grupie PKP, na przestrzeni lat 2000 – 2020.

Obydwa materiały, profesjonalnie przygotowane, zawierają dużą ilość informacji, ważnych z punktu widzenia transformacji PKP w okresie lata 2000 – 2020, tak w wymiarze organizacyjnym, majątkowym jak i własnościowym.

Zachęcamy do zapoznania się w tymi opracowaniami.

Zarząd Stowarzyszenia

Utworzenie Grupy PKP

Zmiany własnościowe w Grupie PKP