Wypowiedź prof. dr hab. inż. Marka Sitarza

W ramach DEBATY na temat STANU I POTRZEB ROZWOJOWYCH KOLEI W POLSCE publikujemy wypowiedź Prof. dr hab.inż. Marka Sitarza, jednego z najbardziej znanych i cenionych naukowców, zajmujących się od lat problematyką transportu szynowego.

Prof. Marek Sitarz w sposób wybitnie analityczny odnosi się do wielu niedomagań systemu kolei w Polsce. Wskazuje  jednocześnie kierunki rozwiązań systemowych oraz proponuje konkretne decyzje, niezbędne dla zwiększenia udziału transportu kolejowego, tak w przewozach pasażerskich, jak i towarowych. 

Zachęcamy do zapoznania się z tą ważną i merytoryczną wypowiedzią.

Zarząd Stowarzyszenia