Wypowiedź Pana Tadeusza Chmielewskiego Prezesa Zarządu Rohlig Suus Logistics S.A

W ramach DEBATY na temat STANU I POTRZEB ROZWOJOWYCH KOLEI W POLSCE prezentujemy wypowiedź  Prezesa Zarządu ROHLIG SUUS Logistics S.A. – Pana Tadeusza Chmielewskiego. ROHLIG SUUS Logistics S.A jest znaną międzynarodową firmą logistyczną, która z powodzeniem rozwija przewozy ładunków, korzystając ze wszystkich rodzajów transportu.

Więcej informacji o firmie jest na stronie www.suus.com

Szczególnie cenne są obserwacje i poglądy Prezesa Tadeusza Chmielewskiego dotyczące perspektyw przewozów ładunków w ramach Inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku.

Zachęcamy do zapoznania się z tą wypowiedzią i grafiką.

Zarząd Stowarzyszenia