Wypowiedź Pana Marka Salamaka Profesora Politechniki Śląskiej

W ramach DEBATY na temat STANU I POTRZEB ROZWOJOWYCH KOLEI W POLSCE prezentujemy materiał przygotowany przez Pana Marka Salamaka – Profesora Politechniki Śląskiej. Opracowanie dotyczy bardzo ważnej problematyki cyfryzacji kolei, w szczególności w obszarze procesów infrastruktury kolejowej, tak w wymiarze zarządczym, jak i inwestycyjnym. Profesor Marek Salamak przybliża nam, w swojej wypowiedzi, metodykę BIM, jako nowoczesne narzędzie zarządcze i informatyczne wspierające działalność zarządców infrastruktury kolejowej i umożliwiające zdecydowaną poprawę efektywności funkcjonowania kolei.

Zachęcamy do zapoznania się z tym ciekawym opracowaniem.

Zarząd Stowarzyszenia.