Wypowiedź Marcin Lewandowski Prezesa Trakcja S.A.

W ramach DEBATY na temat STANU I POTRZEB ROZWOJOWYCH KOLEI W POLSCE prezentujemy wypowiedź Pana Marcina Lewandowskiego – Prezesa  Zarządu spółki TRAKCJA S.A. Prezes Marcin Lewandowski omawia w swoim materiale wady i zalety systemu PROJEKTUJ I BUDUJ, który to system stał się w ostatnich latach podstawową formułą realizacji inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Spółka TRAKCJA S.A jest jedną z czołowych firm wykonawstwa inwestycji kolejowych. Zatem doświadczenia i obserwacje Zarządu tej firmy, odnoszące się do systemu PROJEKTUJ I BUDUJ są z pewnością cenne. Warto się z nimi zapoznać. Prezes Marcin Lewandowski odniósł się również do projektowanych inwestycji kolejowych w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego,, czyli tzw szprych kolejowych. Ten program inwestycji może stać się jednym z najważniejszych w najbliższych latach na kolei.

Zachęcamy do zapoznania się z tą ciekawą wypowiedzią.

Zarząd Stowarzyszenia