Wypowiedź Leszka Miętka – Prezydenta Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce

W ramach DEBATY na temat STANU I POTRZEB ROZWOJOWYCH KOLEI W POLSCE przedstawiamy wypowiedź Pana Leszka Miętka – Prezydenta Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Pan Leszek Miętek podniósł w swej wypowiedzi bardzo ważną kwestię braku dostatecznych regulacji, które powinny jeśli nie zakazywać to przynajmniej istotnie ograniczać jazdy lokomotywami spalinowymi na tych liniach kolejowych, które zostały zelektryfikowane. W mojej ocenie problem jest jeszcze szerszy i dotyczy relacji cenowych pomiędzy ceną oleju napędowego a ceną energii elektrycznej, która ciągle wzrasta i będzie rosła przynajmniej do roku 2030. Skutkować to będzie pogarszaniem opłacalności i konkurencyjności transportu kolejowej względem transportu samochodowego. Głos Prezydenta ZZM – Pana Leszka Miętka zasługuje z pewnością na szerszą dyskusję i głębszą analizę.

Zachęcam do zapoznania się z tą wypowiedzią.

Józef Marek Kowalczyk
Prezes Stowarzyszenia