Wypowiedź Krzysztofa Mamińskiego Prezesa Zarządu PKP S.A.

W ramach DEBATY na temat STANU I POTRZEB ROZWOJOWYCH KOLEI W POLSCE prezentujemy wysoce merytoryczną wypowiedź Pana Krzysztofa Mamińskiego – Prezesa Zarządu PKP S.A.  Pan Prezes Krzysztof Mamiński odniósł się retrospektywnie do początku reformy kolei w Polsce, dokonując przeglądu i ocen przyjętych i wdrażanych rozwiązań z lat 2000 – 2001, a także prac poprzedzających uchwalenie ustawy z dnia 8 września 2000 roku o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego PKP.  Prezes Krzysztof Mamiński ocenia tą ustawę jako nowoczesną i nowatorską. Jednym z ważnych jej aspektów, często niedostatecznie zauważanych jest podkreślanie wagi sprawnego zarządzania koleją, jako jednego z najważniejszych czynników jej efektywności i rozwoju.  Powstanie wyprofilowanych, pod względem rodzajów działalności, spółek kolejowych i prowadzenie w konsekwencji odrębnych rachunków wyników dla tych działalności, było wstępem do podjęcia wielu działań racjonalizujących funkcjonowanie kolei w Polsce. Prezes Krzysztof Mamiński dokonuje w swojej wypowiedzi również celnej analizy działań restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych na kolei, na przestrzeni minionych 20 lat. Pro kolejowe podejście Rządów Zjednoczonej Prawicy jest w ocenie Prezesa Krzysztofa Mamińskiego głównym czynnikiem sprawczym nie notowanych wcześniej rozmiarów inwestowania na kolei, tak w obszarze infrastruktury kolejowej, jak i taboru, szczególnie do przewozów pasażerskich. Prezes Krzysztof Mamiński słusznie podkreśla pilna potrzebę wprowadzenia na polskiej kolei regulacji, rozwiązań i praktyk zarządzania holdingowego. To z pewnością przyczyniłoby się do uzyskiwania efektów skali PKP jako całej organizacji.

Zachęcamy do zapoznania się z tą bardzo ważną, ciekawą i rzetelną wypowiedzią o charakterze analitycznym.

Zarząd Stowarzyszenia