Wypowiedź Jerzego Widzyka Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w latach 2000 – 2001

W ramach DEBATY na temat STANU I POTRZEB ROZWOJOWYCH KOLEI W POLSCE przedstawiamy ważną wypowiedź Pana Jerzego Widzyka – Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, w latach 2000 – 2001. Należy przypomnieć, że założenia reformy PKP zostały przygotowane za jego poprzednika, tj. Ministra Tadeusza Syryjczyka. Zaś faktyczna realizacja reformy PKP, zarówno w wymiarze legislacyjnym (uchwalenie ustawy o PKP z dnia 8 września 2000 roku, jak i w wymiarze implementacyjnym, tj. przekształcenie PP PKP w Spółkę Akcyjną oraz  założenie przez PKP S.A spółek zależnych (24) i podjęcie przez nie działalności operacyjnej, odbyło się w okresie kiedy Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej był (od czerwca 2000 roku) właśnie Pan Jerzy Widzyk. To dzięki jego determinacji i pracy, w niełatwych warunkach mniejszości parlamentarnej Rządu, kierowanego przez Premiera Jerzego Buzka, udało się przygotować i uchwalić  największy program restrukturyzacji PKP i co najważniejsze sprawnie ten program wdrożyć. Ponieważ miałem zaszczyt  współpracować z Panem Ministrem, to pragnę wspomnieć jego sprawność i odwagę decyzyjną, a także wielką kulturę osobistą. Te cechy i przymioty Pana Ministra Jerzego Widzyka, z pewnością przyczyniły się istotnie do powodzenia skomplikowanego procesu reformy PKP  z lat 2000 – 2001. Wielka praca Zarządu PKP S.A, kierowanego przez Prezesa Krzysztofa Celińskiego, w tym bezcenne wsparcie społeczne, co było niewątpliwą zasługą  Pana Krzysztofa Mamińskiego – Członka ówczesnego Zarządu PKP S.A, spotkały się z właściwym zrozumieniem i zaufaniem ze strony Ministra. Zadaniem reformy PKP było, jak pisze w swej wypowiedzi Minister Jerzy Widzyk, było stworzenie szans na nową rolę kolei w społecznej gospodarce rynkowej, uwolnienie inicjatywy i energii kolejarzy, wprowadzenie konkurencji na rynek kolejowy, bez utraty wpływu państwa na polskie kolejnictwo. Te cele zostały osiągnięte.

Zachęcam do zapoznania się z tą wypowiedzią.

Józef Marek Kowalczyk
Prezes Stowarzyszenia