Wypowiedź Janusza Skindera Prezesa Cargosped Terminal Braniewo

W ramach DEBATY na temat STANU I POTRZEB ROZWOJOWYCH KOLEI W POLSCE prezentujemy wypowiedź Pana Janusza Skindera – Prezesa Zarządu spółki CARGOSPED TERMINAL BRANIEWO Sp. z o.o – Członka naszego Stowarzyszenia. Wypowiedź dotyczy bardzo ważnej problematyki – roli bocznic kolejowych w przewozach ładunków. Systematyczny spadek ilości bocznic kolejowych w Polsce i trudne regulacje dotyczące eksploatacji bocznic kolejowych przyczyniają się wprost, obok wysokich opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej, do szybkiego obniżania się udziału kolei w przewozach ładunków w transporcie lądowym. Pan Janusz Skinder, jako znany i doświadczony menedżer w branży kolejowej przygotował ciekawą i merytoryczną analizę w tej problematyce.

Zachęcamy do zapoznania się z tą wypowiedzią.

Zarząd Stowarzyszenia