Wypowiedź dr Adama Wielądka Wiceprezesa Stowarzyszenia

W ramach DEBATY na temat STANU I POTRZEB ROZWOJOWYCH KOLEI W POLSCE przedstawiamy wypowiedź dr Adama Wielądka Wiceprezesa Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego, byłego Ministra Transportu i byłego Przewodniczącego UIC.

Pan Adam Wielądek, z racji  własnych zainteresowań i dużych doświadczeń zawodowych, wynikających z pełnienia wielu bardzo ważnych funkcji kierowniczych w transporcie, zawarł w swojej wypowiedzi ciekawe retrospekcje, sięgające okresu uchwalenie, wtedy jeszcze przez EWG, słynnej dyrektywy 440 z 1991. Na mocy postanowień tej dyrektywy rozpoczęto w Europie (30 lat temu) proces największej zmiany systemowej w europejskim kolejnictwie, jaką było i jest rozdzielenie funkcji zarządzania infrastrukturą kolejową od funkcji realizowania przewozów po tej infrastrukturze.  Pan Adam Wielądek ma niewątpliwie rację mówiąc, że okres 20 lat, w zasadzie zaś 30 lat, licząc od uchwalenia dyrektywy 440/91 jest właściwy do dokonywania podsumowań i ocen przyjętego modelu funkcjonowania kolei. Temu celowi służy też i DEBATA naszego Stowarzyszenia. Jest to jednocześnie dobra okazja do proponowania zmian w regulacjach, które powinny sprzyjać poprawie konkurencyjności kolei, w pierwszej kolejności na rynku transportu lądowego.

Zachęcamy do zapoznania się z tą wypowiedzią.

Zarząd Stowarzyszenia