Wypowiedź Damiana Lewczuka Członka Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego

W ramach DEBATY na temat STANU I POTRZEB ROZWOJOWYCH KOLEI W POLSCE przedstawiamy wypowiedź Pana Damiana Lewczuka – pracującego w Biurze Rzecznika MSP – Członka Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego. Pan Damian Lewczuk, interesujący się rozwojem kolei, w szczególności w województwie Lubelskim, przygotował ciekawą wypowiedź, zilustrowaną mapami, dotyczącą ważnego projektu rozwojowego, jakim powinno być utworzenie WSCHODNIEJ MAGISTRALI KOLEJOWEJ. Realizacja tego projektu wymaga wybudowania nowej linii kolejowej o długości ca 100 km, oznaczonej jako linii nr 631, która połączyłaby najkrótszą drogą linie kolejowej nr 30 i 31. Wschodnia Magistrala Kolejowa to projekt cywilizacyjny dla województw Polski Wschodniej.

Zachęcamy do zapoznania się z tą interesującą wypowiedzią.

Zarząd Stowarzyszenia.