Wypowiedź Czesława Warsewicza Prezesa PKP Cargo

W ramach DEBATY na temat STANU I POTRZEB ROZWOJOWYCH KOLEI W POLSCE prezentujemy wypowiedź Pana Czesława Warsewicza – Prezesa Zarządu PKP Cargo S.A. Rozwój kolejowych przewozów intermodalnych jest wskazywany przez Prezesa Czesława Warsewicza, jako strategiczny kierunek aktywności rynkowej kierowanej przez niego Spółki. W ocenie Prezesa Czesława Warsewicza zwiększanie przewozów kontenerów ma wypełniać lukę po zmniejszających się przewozach węgla kamiennego. Wypowiedź w sposób przekonywujący opisuję potrzebę strukturalnej zmiany w kolejowych przewozach ładunków w Polsce, w czym PKP Cargo S.A już aktywnie uczestniczy.

Zachęcamy do zapoznania się z tą wypowiedzią Prezesa Czesława Warsewicza, kierującego największym przewoźnikiem kolejowym ładunków w Polsce.