Wypowiedź Andrzeja Massela Zastępcy Dyrektora Instytutu Kolejnictwa

W ramach DEBATY na temat STANU I POTRZEB ROZWOJOWYCH KOLEI W POLSCE prezentujemy wypowiedź dr inż. Andrzeja Massela – Zastępcy Dyrektora Instytutu Kolejnictwa – Członka naszego Stowarzyszenia i byłego Podsekretarza Stanu ds Kolejnictwa.

Bardzo cenne opracowanie, dotyczące rozwoju kolejowych przewozów regionalnych i aglomeracyjnych. Wiele ciekawych i bogatych w dane statystyk. Interesujące analityczne komentarze. Ta profesjonalna wypowiedź wzbogaca naszą wiedzę o bardzo ważnym i perspektywicznym segmencie rynku kolejowego, jakim są pasażerskie przewozy regionalne i aglomeracyjne.

Zachęcamy do zapoznania się.

Zarząd Stowarzyszenia