Wniosek Stowarzyszenia ws. aktualizacji Strategii Rozwoju Transportu

W dniu dzisiejszym Zarząd Stowarzyszenia złożył wniosek do Ministra Infrastruktury i Rozwoju – Pani Marii Wasiak, w sprawie potrzeby podjęcia prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Transportu do roku 2020, w części dotyczącej transportu kolejowego.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią całego wniosku.